Beany

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Beany Food thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng để phục vụ cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng, và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng.
 • Beany Food sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.
 • Hơn nữa, Beany Food sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.
 • Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được Beany Food lưu giữ nhưng vì lý do bảo mật nên Beany Food không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, quý khách sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn.
 • Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Beany Food không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của Beany Food.
 • Beany Food có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Beany Food sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Beany Food có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chứng tôi để có thể giao hàng cho quý khách. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Beany Food lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ nhằm để cung cấp dịch vụ, đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Những thông tin cá nhân trên website được phép tiếp cận bởi nội bộ Beany Food. Beany Food có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho quý khách (ví dụ cho bên chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp) hoặc cơ quan Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền (khi được yêu cầu).

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Văn phòng Beany Food:

 • Địa chỉ: số 9A, đường số 73, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
 • Điện thoại: 0906 590 886
 • Email: info@beanyfood.com

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Beany Food cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu bằng cách liên hệ với Beany Food để được hỗ trợ theo hotline: 0906 590 886.

7. Quy trình xử lý các khiếu nại liên quan tới thông tin cá nhân khách hàng

 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên website Beany Food thông qua:

– Số điện thoại: 0906 590 886

– Email: info@beanyfood.com

 • Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Beany Food ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin người dùng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.
 • Beany Food có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 • Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Beany Food, Beany Food sẽ bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.